Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 29 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor leefomgeving en infrastructuur (33.411)

-
Rondvraag

De commissie verzoekt de staf navraag te doen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of het de adviezen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), die het ministerie aan de Tweede Kamer verstuurt, voortaan ook aan de Eerste Kamer wil aanbieden, inclusief de kabinetsreactie bij een rapport.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer