Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 29 mei 2018
1.
34822

Novelle Instelling implantatenregister houdende aanpassing verbod op toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geĆ¼niformeerde barcode

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk, tezamen met wetsvoorstel 34483 (Instellen van een implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliƫnten).

2.
Besluit privatisering Intravacc

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 2 mei 2018 (34951, A / 1)

De fracties van VVD, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie sluiten zich aan bij de vragen van de D66-fractie. De commissie stelt de brief aan de Voorzitter van de Kamer (34951, B), met het verzoek deze vragen door te geleiden naar de minister voor Medische Zorg en Sport, aldus vast. Afhankelijk van besluitvorming in het College van Senioren zal de brief op 29 mei 2018 ter inzage worden gelegd. Indien aan het einde van de plenaire vergadering geen bezwaren zijn ingekomen, zal de brief vervolgens aan de minister worden gestuurd.

3.
Mededelingen en informatie

De technische briefing over het Programma Gespecificeerde Toestemming vindt plaats op dinsdag 12 juni 2018, 16.00 uur.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer