Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 29 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Instelling implantatenregister houdende aanpassing verbod op toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode (34.822)

- 34822

Novelle Instelling implantatenregister houdende aanpassing verbod op toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk, tezamen met wetsvoorstel 34483 (Instellen van een implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer