Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 5 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanpassingen tarief- en prestatieregulering en markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34.445)

-
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche bij het wetsvoorstel Aanpassingen tarief- en prestatieregulering en markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34445).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer