Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 juni 2018
1.
34716 [niet afgerond]

Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 3 juli 2018.

2.
Rondvraag

Voor het geval de nadere procedure niet besproken kan worden op 19 juni 2018, besluit de commissie op voorstel van het lid Huijbregts-Schiedon op die datum in ieder geval over een streefdatum voor plenaire behandeling van het wetsvoorstel intrekking van de Wet raadgevend referendum te spreken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman