Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 juni 2018
1.
34808, F

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 3 of 10 juli 2018.

2.
T02570, T02571 en T02572

Toezeggingen over aanbieden van nadere informatie inzake risicoreductie bankensector, het Liikanen-rapport en gedragstoezicht

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën van 5 juni 2018 (CXXV, J) in schriftelijk overleg te treden over risicoreductie in de Europese bankensector. Het lid Rinnooy Kan (D66) kondigt aan op 19 juni 2018 hiervoor inbreng te zullen leveren. Toezegging T02570 blijft derhalve als openstaand gehandhaafd. Voorts besluit de commissie de toezeggingen T02571 en T02572 als voldaan aan te merken.

3.
COM(2018)331, -353, -354, -355, -336, -339

Pakket nieuwe Europese voorstellen kapitaalmarktunie en bankenunie

De commissie besluit het agendapunt aan te houden in afwachting van de BNC-fiches bij de voorstellen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren