Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 juni 2018
1.
34883

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 3 juli 2018.

Voorts verzoekt de commissie de staf na te gaan bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) wat de mogelijkheden zijn wat betreft een werkbezoek dan wel informeel gesprek, naar aanleiding van het wetsvoorstel.

2.
34761

Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court)

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van VVD (Duthler).

3.
34235 (R2053)

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van CDA (Van Bijsterveld).

4.
34775 VI, X

De commissie besluit de bespreking van de reactie op het toezeggingenrappel aan te houden tot 19 juni 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren