Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (34.883)

-
34883

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 3 juli 2018.

Voorts verzoekt de commissie de staf na te gaan bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) wat de mogelijkheden zijn wat betreft een werkbezoek dan wel informeel gesprek, naar aanleiding van het wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren