Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 12 juni 2018
1.
34.877; T02531

Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius; Toezegging Eerste kwartaalrapportage tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius uiterlijk 1 juni 2018 (34.877)

De commissie neemt met instemming kennis van de brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 31 mei 2018, houdende de eerste kwartaalrapportage inzake de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius en besluit toezegging T02531 als deels voldaan te beschouwen in afwachting van de ontvangst van het onderzoeksrapport naar het sociaal minimum in Caribisch Nederland en bijbehorende kabinetsreactie.

2.
34.775 IV, P

Brief van de staatssecretaris van VWS over zijn werkbezoek aan Bonaire, Aruba, CuraƧao en Colombia en over een aantal Caribisch Nederland-onderwerpen; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van VWS voor kennisgeving aan te nemen.

3.
34.775, IV, ..

Brief staatssecretaris BZK inzake relevante ontwikkelingen in het pensioendossier Caribisch Nederland

Op verzoek van de leden van de fractie van 50PLUS besluit de commissie in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 8 juni 2018. Inbreng voor het schriftelijk overleg kan desgewenst op 19 juni aanstaande worden geleverd.

4.
Mogelijk gesprek met leden eilandsraad Saba

De commissie besluit in te gaan op het verzoek om op 19 juni 2018 van 16.00 tot 17.00 uur een gesprek te voeren met leden van de eilandsraad van Saba.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt de staf na te gaan of het gesprek met de eilandsraad van Bonaire kan plaatshebben op 26 juni 2018 i.p.v. op 28 juni 2018.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman