Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 12 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (34.775 IV)

-
34.877; T02531

Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius; Toezegging Eerste kwartaalrapportage tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius uiterlijk 1 juni 2018 (34.877)

De commissie neemt met instemming kennis van de brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 31 mei 2018, houdende de eerste kwartaalrapportage inzake de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius en besluit toezegging T02531 als deels voldaan te beschouwen in afwachting van de ontvangst van het onderzoeksrapport naar het sociaal minimum in Caribisch Nederland en bijbehorende kabinetsreactie.

-
34.775 IV, P

Brief van de staatssecretaris van VWS over zijn werkbezoek aan Bonaire, Aruba, CuraƧao en Colombia en over een aantal Caribisch Nederland-onderwerpen; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van VWS voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman