Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 juni 2018
1.
Vaststellen agenda

De voorzitter memoreert het afscheid van het lid Ruers (SP), tevens ondervoorzitter van de commissie, en bedankt hem voor zijn inzet voor Kamer en commissie.

2.
34854

Intrekking van de Wet raadgevend referendum

Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 26 juni 2018. De commissie stelt voor om, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdagmiddag 29 juni 2018, 17.00 uur), de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 3 juli 2018 te doen plaatsvinden.

3.
12 gemeentelijke herindelingen

Samenvoeging gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van Winsum; Samenvoeging gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout; Samenvoeging gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en grenswijziging provincies Utrecht en Zuid-Holland; Samenvoeging gemeenten Giessenlanden en Molenwaard; Samenvoeging gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer; Samenvoeging gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer; Samenvoeging gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum; Samenvoeging gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen; Samenvoeging gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem; Samenvoeging gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen; Samenvoeging gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland; Samenvoeging gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 3 juli 2018. De commissie stelt voor om, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdagmiddag 6 juli 2018, 17.00 uur), de plenaire behandeling van de twaalf wetsvoorstellen op 10 juli 2018 te doen plaatsvinden.

4.
CXXVII

Raming Eerste Kamer 2019

De commissie brengt eindverslag uit. De Raming kan als hamerstuk worden goedgekeurd.

5.
33258/34105, I

Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over wettelijke benadelingsbescherming van personen die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verrichten of hebben verricht; Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 juni 2018 inzake Huis voor klokkenluiders (33258 / 34105, R) wordt aangehouden tot 26 juni 2018.

6.
29362

Modernisering van de overheid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van BZK wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

7.
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het distributienet voor gas

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van BZK wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman