Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 19 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Politiewet 2012 (30.880)

-
30880, AD

Kabinetsreactie evaluatie Politiewet 2012

De commissie blijft bij haar besluit van 28 november 2017, om een mondeling overleg te houden met de minister van J&V over de evaluatie na de behandeling van deze evaluatie in de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren