Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 19 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Splitsing arrondissement Oost-Nederland in de arrondissementen Gelderland en Overijssel (33.451)

- 32 891 / 33 451, K

Brief inzake Eindrapport commissie evaluatie herziening gerechtelijke kaart; Wet herziening gerechtelijke kaart

De commissie besluit het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden tot 26 juni 2018. De inbreng van de fractie van PvdA (Vlietstra) zal reeds per e-mail voorgelegd worden aan de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren