Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 19 juni 2018
1.
34775 IV / CXIX, R

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW inzake onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

Het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW inzake onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland (EK 34775 IV / CXIX, R) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie wenst op 3 juli 2018 de stand van zaken van dit dossier te bespreken.

2.
34.775, IV, Q

Brief staatssecretaris BZK inzake relevante ontwikkelingen in het pensioendossier Caribisch Nederland

Inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK wordt geleverd door de fractie van 50PLUS (Baay-Timmerman). De staf verwerkt deze tot een conceptbrief, die zal circuleren in de commissie met een reactietermijn tot maandag 25 juni 2018.

3.
T02294

Brief Minister VWS inzake Programma Onbeperkt meedoen - Implementatie VN Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap

De brief van de minister van VWS inzake Programma VN-verdrag Onbeperkt meedoen! Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap (24170, A) wordt voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter merkt op dat de commissie VWS de brief inhoudelijk wenst te behandelen. Toezegging T02294 wordt als voldaan aangemerkt. De commissie merkt op er niet gelukkig mee te zijn dat de beantwoording van een commissiebrief van 29 maart jl. als het ware is 'meegenomen' in de brief van de minister van VWS, zonder dat naar deze brief is verwezen. Commissiebrieven dienen altijd separaat beantwoord te worden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman