Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Onderzoek nabestaanden (34333, C) (T02403)

- Toezegging T02403 - Onderzoek nabestaanden [aangehouden]

Brief van de minister voor Medische Zorg van 28 mei 2018 in reactie op brief van 17 april 2018 (verslag schriftelijk overleg 34333, E)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Oomen-Ruijten (CDA). De conceptbrief wordt op 26 juni 2018 ter vaststelling geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer