Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 juni 2018
1.
34543 [aangehouden]

Wet uitvoering antidopingbeleid

De commissie besluit op 3 juli 2018 inbreng te leveren voor het verslag.

2.
Toezegging T02403 - Onderzoek nabestaanden [aangehouden]

Brief van de minister voor Medische Zorg van 28 mei 2018 in reactie op brief van 17 april 2018 (verslag schriftelijk overleg 34333, E)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Oomen-Ruijten (CDA). De conceptbrief wordt op 26 juni 2018 ter vaststelling geagendeerd.

3.
Programma Onbeperkt meedoen - Implementatie VN Verdrag handicap [aangehouden]

Brief van de minister van VWS van 13 juni 2018 (24170, A)

De commissie besluit op 10 juli 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg, al dan niet in een gezamenlijke vergadering met de commissie KOREL, afhankelijk van de besluitvorming in de commissie KOREL over dit onderwerp (T02294).

4.
Technische briefing Programma Gespecificeerde Toestemming

De commissie bespreekt de technische briefing van 12 juni 2018.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche bij het wetsvoorstel Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 (34929).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer