Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 (34.929)

-
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche bij het wetsvoorstel Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 (34929).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer