Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 26 juni 2018
1.
34842

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 juli 2018.

2.
34847

Wet uitvoering verordening effectenfinancieringstransacties

De commissie brengt (blanco) eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
34870

Wet bekostiging financieel toezicht 2019

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 juli 2018.

4.
T02522

Toezegging Aanbieden beleidsbesluit schenkbelasting en huwelijkse voorwaarden (34.786)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de vergadering van 3 juli 2018.

5.
COM(2018)339

Voorstel voor een verordening voor door overheidsobligaties gedekte effecten

De commissie vraag de staf na te gaan of het mogelijk zou zijn deel te nemen aan de technische briefing die de Tweede Kamer over het voorstel zal houden. Het voorstel en bijbehorende BNC-fiche zullen hierna opnieuw ter bespreking worden geagendeerd.

6.
21.501-20, R

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken ter aanbieding van de geannoteerde agenda Europese Raad van 28 en 29 juni 2018 (Europees Semester 2018, MFK, E150033)

De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken ter aanbieding van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018 (21.501-20,R) voor kennisgeving aan te nemen.

7.
Mededelingen en informatie

De voorzitter blikt kort terug op de deskundigenbijeenkomst uitvoerbaarheidstoets van 19 juni 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren