Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 26 juni 2018
1.
Derde mobiliteitspakket

De commissies besluiten in ieder geval de voorstellen COM(2018)284, COM(2018)293 en COM(2018)330 in behandeling te nemen. Zij besluiten op 11 september 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over deze voorstellen en - mede gelet op de nog te ontvangen BNC-fiches - mogelijk ook over andere voorstellen uit het Derde mobiliteitspakket.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer