Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 26 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag met Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 (34.915)

- 34915

Goedkeuring Verdrag met Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17

De commissies brengen blanco eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling en stellen voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden, tezamen met het wetsvoorstel 34916, op 9 en/of 10 juli 2018.

- 34916

Vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17

De commissies brengen blanco eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling en stellen voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden, tezamen met het wetsvoorstel 34915, op 9 en/of 10 juli 2018.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren