Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 26 juni 2018
1.
33182, L

Brief van de minister van SZW van 12 juni 2018 in antwoord op de vragen van de commissie over de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33182, L en bijlage)

De commissie besluit op 3 juli 2018 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

2.
33972, AD

Verslag van een schriftelijk overleg n.a.v. de evaluatie van de Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Kok (PVV). De conceptbrief zal onder de leden van de commissie worden verspreid.

3.
34775, AD

verslag van een schriftelijk overleg n.a.v. de kabinetsreactie op rapporten over armoede onder kinderen

De commissie besluit op 3 juli 2018 een nadere schriftelijke reactie vast te stellen. Het lid Rombouts (CDA) levert hiervoor een concepttekst aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren