Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33.168)

- 33168

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg

De commissie besluit de bespreking van de voortgang aan te houden tot 11 september 2018, in afwachting van de door de minister voor Medische Zorg en Sport op 31 mei jl. toegezegde informatie (33168, I).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer