Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Onderzoek nabestaanden (34333, C) (T02403)

- Toezegging T02403 - Onderzoek nabestaanden

Brief van de minister voor Medische Zorg van 28 mei 2018 in reactie op brief van 17 april 2018 (verslag schriftelijk overleg 34333, E)

De fractie van de PvdA sluit zich aan bij de vragen van de CDA-fractie. De brief wordt aldus vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer