Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 (34.929)

-
34929

Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 juli 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer