Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506)

-
34.506

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie bespreekt conform de nieuwe werkwijze het advies aan de Kamer over de voortzetting van de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel. De commissie adviseert de Kamer om:

1. de initiatiefnemer te melden dat de commissie kritisch is over de lange duur van het proces;
2. de initiatiefnemer aan te sporen om zo snel mogelijk na het zomerreces maar uiterlijk vóór het herfstreces de toegezegde brief naar de Kamer te sturen;
3. de behandeling van het wetsvoorstel voort te zetten kort na ontvangst van de toegezegde brief en bespreking van deze brief in de commissie BDO.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk