Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2018 inzake wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, I) wordt aangehouden tot 10 juli 2018. De staf gaat na op welke wijze en wanneer de Tweede Kamer de brief behandelt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman