Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34.588)

-
34588

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 juni 2018 inzake inwerkingtreding Wiv2017 (34588, K) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman