Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Splitsing arrondissement Oost-Nederland in de arrondissementen Gelderland en Overijssel (33.451)

- 32891 / 33451, K

Brief inzake Eindrapport commissie evaluatie herziening gerechtelijke kaart; Wet herziening gerechtelijke kaart

Inbreng voor schriftelijk overleg is geleverd door de fractie van PvdA (Vlietstra). De fracties van CDA en SP sluiten zich bij deze vragen aan. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren