Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet auteurscontractenrecht (33.308)

- T02137

Toezegging In tussen- en eindevaluatie meenemen of een onbedoeld, ongewenst neveneffect is dat softwareontwikkelaars vanwege de bestsellersbepaling geen rechtspersoon oprichten, en zo nodig een wetsaanpassing initiƫren (33.308)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 10 juli 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren