Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme (34.746)

-
34746

Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 11 september 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren