Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag met Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 (34.915)

- Rondvraag

Op verzoek van het lid Wezel (SP) zal de commissie de minister van J&V verzoeken de twee brieven die hij heeft toegezegd aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het debat aldaar over de twee wetsvoorstellen inzake MH17 (zie wetsvoorstellen 34915 en 34916) zo mogelijk voor het debat van 10 juli 2018 over de voornoemde wetsvoorstellen aan te bieden.
M.b.t. wetsvoorstel 34761 Netherlands Commercial Court merkt een van de woordvoerders op dat er een vraag is gerezen over de uitsluiting van de forumkeuze voor de NCC in de algemene voorwaarden in verhouding tot het Europese recht (artikel 25 Brussel-I-Bis). Vooralsnog wordt eerst de nadere memorie van antwoord afgewacht.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren