Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 3 juli 2018
1.
Sociaal minimum Caribisch Nederland

De commissie neemt met belangstelling kennis van het onderzoeksrapport naar een ijkpunt voor het sociaal minimum in Caribisch Nederland en bijbehorende kabinetsreactie. De commissie is verheugd dat twee jaar na aanvaarding van de motie Ganzevoort c.s. (34300 IV/CXIX, R) in de Eerste Kamer het rapport nu is verschenen. Ze besluit het rapport opnieuw te agenderen voor inhoudelijke behandeling, zodra duidelijkheid bestaat over de behandeling in de Tweede Kamer.

De commissie besluit voorts:
- toezegging T02531 als voldaan te beschouwen; en,
- toezegging T02383 als deels openstaand te blijven beschouwen in afwachting van nadere besluitvorming naar aanleiding van het voorliggende onderzoeksrapport.

2.
IPKO (33845)

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake de geschillenregeling; Brief regering; Reactie op afsprakenlijst Interparlementair Koninkrijksoverleg mei-juni 2018; Interparlementair Koninkrijksoverleg 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018

De commissie besluit de brief d.d. 18 juni 2018 (EK 33845, U) en de brief d.d. 21 juni 2018 (EK 33845, V) voor kennisgeving aan te nemen. Beide brieven kunnen betrokken worden bij de gezamenlijke voorbereiding op het IPKO van januari 2019.

3.
T01224: 31568 (34775 IV), F

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over de uitvoering van de toezegging inzake de vereenvoudiging van de BES-wetgeving; Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk

De commissie besluit de brief d.d. 22 juni 2018 (EK 31568 / 34775 IV, F) voor kennisgeving aan te nemen en de status van toezegging T01224 te wijzigen in legisprudentie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman