Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34.355)

-
Toezegging T02449 (essays over digitalisering)

Toezegging Essays over digitalisering (34.355)

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2018 inzake toezending essays digitalisering (34355, E) wordt aangehouden tot 11 september 2018. De commissie beschouwt toezegging T02449 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman