Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 juli 2018
1.
T02477 - Toezegging evaluatie Wet inburgering

Brief van de minister van SZW van 27 juni 2018 met de evaluatie van de Wet inburgering (34584, en bijlagen)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 10 juli 2018.

2.
T02494 - Toezegging reactie op rapporten over armoede bij kinderen

Verslag van een schriftelijk overleg n.a.v. de kabinetsreactie op rapporten over armoede onder kinderen (34775. AD)

De commissie stemt in met de voorliggende conceptbrief met nadere vragen over kinderarmoede, onder voorbehoud dat ook de afwezige fracties hiermee akkoord gaan. De staf zal de conceptbrief nogmaals per e-mail onder de leden van de commissie verspreiden om te verifiëren of alle fracties kunnen instemmen met het concept.

3.
33182, L

Brief van de minister van SZW van 12 juni 2018 in antwoord op de vragen van de commissie over de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33182, L en bijlage)

De leden van de fracties van D66 (Prast) en PvdA (Postema) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de brief van de minister van SZW van 12 juni 2018 (33182, L). De conceptbrief zal per e-mail onder de leden van de commissie worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

4.
21.501-31 EK, C - Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid ((WSBVC)

Geannoteerde agenda m.b.t. onder meer dossier E160003, E160052 en E170021

De commissie besluit de inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de regering, naar aanleiding van de geannoteerde agenda voor de WSBVC van 21 juni, met een week uit te stellen, tot 10 juli 2018.

5.
Mededelingen en informatie

De leden van de fractie van de PVV (Kok) wijzen op de conceptbrief met nadere vragen naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van het gewijzigde Financieel toetsingskader (FTK) (33972, AD). De staf zal deze brief nogmaals onder de aandacht van leden van de commissie brengen, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren