Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Regelmatig informeren over stand van zaken ten aanzien van de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt (34.775/34.700) (T02514)

- T02514

Toezegging Regelmatig informeren over stand van zaken ten aanzien van de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt (34.775/34.700)

De commissies besluiten op 11 september 2018 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren