Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 3 juli 2018
1.
34629

Verbeteringen werking Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en van het tuchtrecht

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34543

Wet uitvoering antidopingbeleid

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de VVD-fractie (De Bruijn-Wezeman); de CDA-fractie overweegt zich hierbij aan te sluiten. De commissie stelt voor het wetsvoorstel - onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag - te behandelen in een plenair debat op 25 september 2018.

3.
Besluit privatisering Intravacc

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 25 juni 2018 in reactie op brief van 29 mei 2018 (verslag schriftelijk overleg 34951, C)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

4.
Mededelingen en informatie

Ten aanzien van wetsvoorstel 34929 (Ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021) besluit de commissie op 10 juli 2018 inbreng te leveren voor verslag. Tevens stelt zij voor het wetsvoorstel - onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag - te behandelen in een plenair debat op 11 september 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer