Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 (34.929)

-
Mededelingen en informatie

Ten aanzien van wetsvoorstel 34929 (Ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021) besluit de commissie op 10 juli 2018 inbreng te leveren voor verslag. Tevens stelt zij voor het wetsvoorstel - onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag - te behandelen in een plenair debat op 11 september 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer