Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Oprichting Intravacc B.V. (34.951)

-
Besluit privatisering Intravacc

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 25 juni 2018 in reactie op brief van 29 mei 2018 (verslag schriftelijk overleg 34951, C)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer