Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verlenging van de termijn waarmee militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden (34.932)

- 34932

Verlenging van de termijn waarmee militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel vandaag af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk