Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 juli 2018
1.
34650

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 25 september 2018 te houden.

2.
34960 B

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2018 (voorjaarsnota)

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 11 september 2018 te houden.

3.
34807

Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 25 september 2018 te houden.

4.
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2018 inzake wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, I) aan te houden totdat de Tweede Kamer het aangekondigde dertigledendebat over dit onderwerp heeft gehouden.

5.
33328

Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

De brief van de initiatiefnemers van 5 juli 2018 inzake voortgang van het overleg (33328, K) wordt voor kennisgeving aangenomen.

6.
Plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juli 2018 inzake plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur (34775 VII, F) besluit de commissie op 25 september 2018 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman