Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid (33.328)

-
33328

Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

De brief van de initiatiefnemers van 5 juli 2018 inzake voortgang van het overleg (33328, K) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman