Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2018 inzake wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, I) aan te houden totdat de Tweede Kamer het aangekondigde dertigledendebat over dit onderwerp heeft gehouden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman