Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (34.775 VII)

-
Plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juli 2018 inzake plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur (34775 VII, F) besluit de commissie op 25 september 2018 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman