Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
Voortgangsoverzicht WRR-rapport 'Weten is nog geen doen' (34775, AE)

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de belangrijkste maatregelen sinds de kabinetsreactie op het WRR-rapport “Weten is nog geen doen"; Miljoenennota 2018

Naar aanleiding van het voortgangsoverzicht WRR-rapport 'Weten is nog geen doen' (34775, AE) besluiten de commissies op 25 september 2018 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman