Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (34.842)

- 34842

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De leden van de fracties van D66 (Prast) en PvdA (Sent) leveren inbreng ten behoeve van het voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren