Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (34.910)

-
34910

Wet toezicht trustkantoren 2018

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 11 september 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren