Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2017 (34.950 IX)

- 34950 IX

Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2017

De commissie brengt (blanco) eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren