Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet basisnet (32.862)

- Eindrapport Bewust Omgaan met Veiligheid

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van IenW, mede namens de minister van IenW, van 4 juli 2018 (28663, D)

De commissie besluit de brief van 4 juli 2018 voor kennisgeving aan te nemen. Zij spreekt tevens haar waardering uit voor de stappen die het ministerie van I&W afgelopen jaren heeft gezet als het gaat om het onderwerp 'bewust omgaan met veiligheid'.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer