Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180010 - Commissiemededeling: Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie

- Voorstellen Europese Commissie inzake circulaire economie

Brief van de staatssecretaris van IenW van 28 juni 2018 in reactie op brief van 25 mei 2018 (verslag schriftelijk overleg 32852, B)

De commissies besluiten de brief van 28 juni 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer