Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 juli 2018
1.
34795

Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 10 juli 2018.

2.
34939

Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 10 juli 2018.

3.
T02137

Toezegging In tussen- en eindevaluatie meenemen of een onbedoeld, ongewenst neveneffect is dat softwareontwikkelaars vanwege de bestsellersbepaling geen rechtspersoon oprichten, en zo nodig een wetsaanpassing initiƫren (33.308)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 29 juni 2018, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als deels voldaan te beschouwen.

4.
T02605 en T02613

Toezegging Kamer informeren over onderzoek en adviesaanvragen in Nederland en Europa inzake digitale transformatie (34.775 VI); Toezegging Toezending strategie met betrekking tot digitalisering van de samenleving (34.775 VI)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden, in afwachting van een brief van de regering over de strategie met betrekking tot digitalisering van de samenleving.

Tevens stelt de commissie voor de toezeggingen in een combivergadering met de commissie BiZa/AZ te behandelen, in het kader van de brief van de minister van BZK, d.d. 25 juni 2018, met een reactie op vragen over de rapporten "Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving" en "Mensenrechten in het Robottijdperk" van het Rathenau Instituut (EK CVIII, T). Naar aanleiding van deze brief hebben de commissies BiZa/AZ en J&V op 3 juli 2018 besloten om op 11 september 2018 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

5.
E150042 + E150043

Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van VVD (Duthler). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 6 juli 2018, over het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het Wpg-machtigingsbesluit Bopz-dossier opnieuw te agenderen op 11 september 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren